Extra maatregelen voor vieringen in verband met corona

In verband met de recente ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen, worden extra maatregelen genomen.

Ook onze kerk zal extra maatregelen (moeten) nemen om de veiligheid en gezondheid van ons allen te waarborgen.

Concreet betekent dat we voorlopig de volgende extra maatregelen nemen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid).