Van harte welkom.

Op deze site willen wij je een beeld geven van onze parochie Sint Jan de Doper met 6 kernen

en een Parochiele Caritas Instelling (PCI):

 

  • H. Willibrordus Alphen

  • O.L. Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

  • H. Antonius Abt Chaam

  • Sint Petrus’ Banden Gilze

  • H. Antonius Abt Riel

  • H. Bernardus Ulicoten

Caritas

Naast onze nieuwsbrief willen wij je ook informeren over onze parochie.

Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

Collecte Caritas december

Veel kinderen krijgen deze maand een presentje van Sinterklaas of de Kerstman.

Helaas is dat niet overal het geval. Zeker niet als we wereldwijd kijken.

Bijna 10 % van de kinderen kan of mag niet spelen, omdat ze worden gedwongen kinderarbeid te verrichten.

Ze werken onder vaak gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Laten we deze kinderen helpen ze uit de fabrieken te krijgen en naar school te laten gaan.

Adventsactie zet zich hiervoor in, daarom gaat deze maand de opbrengst van de caritascollecte naar Adventsactie.

Namens alle kinderen: “dank u wel allemaal”.

Mocht u niet in de kerken zijn om uw bijdrage te geven,

maak dan een bedrag over op rekening NL89 INGB 06 531 000 00 t.n.v. Adventsactie den Haag o.v.v. Geef kinderen een nieuwe toekomst.

Wij spreken de hoop uit dat je door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat je de geboden informatie kunt gebruiken.

Het spreekt voor zich dat je natuurlijk altijd welkom bent in één van onze kerken en je altijd een beroep kunt doen op ons pastoraal team.

Suggesties voor deze site zijn altijd welkom via dit suggestieformulier.