Van harte welkom.

Op deze site willen wij je een beeld geven van onze parochie Sint Jan de Doper met 6 kernen

en een Parochiele Caritas Instelling (PCI):

 • H. Willibrordus Alphen

 • O.L. Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

 • H. Antonius Abt Chaam

 • Sint Petrus’ Banden Gilze

 • H. Antonius Abt Riel

 • H. Bernardus Ulicoten

Caritas

Naast onze nieuwsbrief willen wij je ook informeren over onze parochie.

Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

  Enquete nieuwsbrief november 2022

  Sinds begin 2020 geven wij onze Nieuwsbrief uit, 5x per jaar.
  Na bijna 3 jaar zijn wij benieuwd wat u van de Nieuwsbrief vindt! Wij stellen het daarom op prijs als u deze enquête wilt invullen;
  10 korte vragen, het duurt maximaal slechts 5 minuten. Doet u dit voor 1 december 2022, dan kunnen wij uw mening meenemen in onze evaluatie.

  Hoe vaak leest u onze Nieuwsbrief?

  Wat vindt u van de vormgeving van onze Nieuwsbrief?

  Wat vindt u van de frequentie waarmee de Nieuwsbrief verschijnt?

  Wat vindt u van de artikelen in onze Nieuwsbrief?

  Mist u artikelen over bepaalde onderwerpen?

  Wat vindt u van de verhouding foto's / plaatjes ten opzichte van de tekst?

  Hoe leest u onze Nieuwsbrief het liefst?

   

  Graag stellen wij nog enkele vragen over u. De vragen zijn erg algemeen en uw anonimiteit blijft gewaarborgd.

  In welke parochiekern woont u?

  Hoe vaak bezoekt u (een van) onze kerken?

  Wat is uw leeftijd?

   

  Bedankt voor het invullen van deze enquête!
  Pastoor en Bestuur Parochie Sint Jan de Doper
  Redactieraad Nieuwsbrief

  Wij spreken de hoop uit dat je door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat je de geboden informatie kunt gebruiken.

  Het spreekt voor zich dat je natuurlijk altijd welkom bent in één van onze kerken en je altijd een beroep kunt doen op ons pastoraal team.

  Suggesties voor deze site zijn altijd welkom via dit suggestieformulier.