Van harte welkom.

Op deze site willen wij je een beeld geven van onze parochie Sint Jan de Doper met 6 kernen en een Parochiele Caritas Instelling (PCI):

  • H. Willibrordus Alphen

  • O.L. Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

  • H. Antonius Abt Chaam

  • Sint Petrus’ Banden Gilze

  • H. Antonius Abt Riel

  • H. Bernardus Ulicoten

Caritas

Naast onze nieuwsbrief willen wij je ook informatie geven van en over onze parochie.

Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in onze parochie.

Naast de historie van onze parochie willen wij je vooral actuele informatie verschaffen over de diverse activiteiten die in onze parochie plaatsvinden.

Er gebeurt erg veel in onze parochie, dankzij de belangeloze hulp van vele vrijwilligers, die deel uitmaken van diverse kleine en grote werkgroepen, als ook de diverse koren, die onze parochie rijk is. Hiervan staan de contactpersonen vermeld op deze site, zodat je weet wie je kunt aanspreken indien je meer informatie wenst, dan wat in deze nieuwsbrief vermeld staat.

Binnen de Rooms-Katholieke kerk maakt onze parochie deel uit van het bisdom Breda. Daarom hebben wij op deze site verschillende links opgenomen waarmee je ook katholieke instanties kunt bezoeken.

Wij spreken de hoop uit dat je door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat je de geboden informatie kunt gebruiken.

Het spreekt voor zich dat je natuurlijk altijd welkom bent in één van onze kerken en je altijd een beroep kunt doen op ons pastoraal team.

Suggesties voor deze site zijn altijd welkom via dit suggestieformulier.