• Gerrit Fennema, diaken
  • Coen Backx Alphen Hoofdredactie Nieuwsbrief
  • José Verhoeven Baarle-Nassau
  • Kor Lückman Baarle-Nassau
  • Elly De Swart Chaam
  • Jeannette Wouters Riel
  • Bianca de Jong Alphen werkgroep Gezin en Geloof
  • Marianne Verhoeven-Huijben Riel lay-out/voorbereiding drukwerk Nieuwsbrief
  • Annie Koks Ulicoten Websitebeheer

E-mailadres communicatie: redactie@sint-jan-de-doper.nl