De parochie Sint Jan de Doper zet zich vanuit haar religieuze en maatschappelijke doelstellingen in voor de gelovige gemeenschap van de dorpen Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten.

De organisatie wordt in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers.

Bij deze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Het is daarom van belang om voor alle vrijwilligers gedragsregels op te stellen en een gedragscode te formuleren met als doel om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.   

De vrijwilliger wordt bij zijn aantreden gewezen op de binnen de parochie gehanteerde Omgangsregels en de Gedragscode vrijwilligers. Deze Omgangsregels en de Gedragscode vrijwilligers  kunnen ook regelmatig onder de aandacht worden gebracht.