Tarieven 2023

Rek.nr. IBAN: NL19RABO0105946508 t.n.v. R.K. Parochie Sint Jan de Doper

Misintentie €  12,00
Advies parochiebijdrage volgens de richtlijn van het bisdom Breda € 160,00
Doopsel /Eerste Communie/Vormsel € 160,00**
Huwelijksviering € 700,00*
Jubileumviering

 

€350,00*

Uitvaartdienst, incl. avondwake € 700,00*

Niet kerkelijke uitvaartdienst in de kerk.

Tijdens deze dienst wordt er géén collecte gehouden.

€ 794,00
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst. € 467,00*
* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.  
** Dit tarief geldt niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage in het betreffende jaar.  

Giften zoals de jaarlijkse kerkbijdrage of periodieke giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting omdat onze parochie een ANBI-status heeft (RSIN nummer: 826 152 132) en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.

U kunt hiervoor het formulier van de belastingdienst gebruiken.

U vindt dit formulier met onderstaande link:
download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z6fol.pdf

Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld.

De gegevens van de ANBI status kunt u ook vinden op de website van het Bisdom: www.bisdomvanbreda.nl onderaan de startpagina kunt u doorklikken naar de ANBI status.