Woensdagavond 28 september zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor ouders van potentiële communicanten en vormelingen

in onze parochiekerk St. Willibrordus te Alphen.

Vanaf 19.45 uur heten wij u van harte welkom. Om 20.00 uur zullen wij beginnen met algemene informatie, die zowel voor de eerste H. Communie als voor het H. Vormsel van belang zijn. Aansluitend zal in 2 aparte groepen nog wat specifieke informatie gegeven worden rondom de eerste H. Communie en H. Vormsel.

Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. We verwachten dat dit alles ongeveer een uur zal duren, zodat jullie om 21.00 weer huiswaarts kunnen keren.

Als potentiële vormelingen kunnen aansluiten, dan vinden wij dit fijn.

Bernardusactiviteit 2021: Geef de liefde door!

Aan het begin van het schooljaar is het traditie om samen met de Bernardusschool in Ulicoten het schooljaar te starten. Dit jaar is er in samenwerking met Rosalina Boer – Wirken van het bisdom Breda een nieuw schoolproject met de titel ‘Geef de liefde door!’ tot stand gekomen. Kinderen van de Bernardusschool gaan in een aantal lessen op weg met Sint Bernardus van Clairvaux en leren wie hij is en welke boodschap hij voor ons heeft. Op 24 september starten we met een wandeltocht naar de kapel. Bij de kapel zijn we stil, steken een kaars aan en starten met een woordviering onder leiding van Pauline Vermeulen (pw).

De groepen 7 en 8 worden dit jaar voor het eerst uitgedaagd om actief met het thema bezig te zijn. Samen met de werkgroep Bernardusoctaaf bereiden zij een maaltijd voor.

Deze lunch bieden zij aan alle senioren die zich vooraf hebben opgegeven aan.

Wij kijken enorm naar deze dag uit!