De Heilige Willibrorduskerk in Alphen is onze parochiekerk

Als bestuur adviseerden wij de bisschop om de Willibrorduskerk te benoemen tot onze parochiekerk.

Dit advies besprak de bisschop met zijn adviseurs. Woensdag 2 december 2020 kregen we te horen dat de bisschop instemde met ons advies.

De Heilige Willibrorduskerk wordt de vertrouwde thuisplek voor álle parochianen

In deze parochiekerk gaan we het kerkelijk jaar in zijn volledigheid vieren. We willen onze uiterste best doen om te zorgen dat parochianen uit de héle parochie zich hier thuis gaan voelen, u ook! Dat hopen we niet alleen te bereiken door u allemaal hier uit te nodigen.

We willen ook de vrijwilligers uit alle kernen betrekken bij het organiseren van vieringen in de parochiekerk.

De andere vijf kerken

De keuze voor een parochiekerk is geen keuze tégen de andere kerken. Wij denken dat er voor de komende 2 jaar perspectief is voor de andere kerken.

Uitgaande van de huidige situatie zullen in die kerken bij toerbeurt vieringen op zaterdag en zondag worden gehouden.

Daarnaast kunnen ook bijzondere vieringen en gelegenheden worden georganiseerd in de andere vijf kerken: huwelijksvieringen, dopen, jubilea, uitvaarten, Allerzielen enzovoorts.

De plaatselijke geloofsgemeenschappen krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen.

In de loop van 2022 willen we evalueren. We hopen dat de vitaliteit van alle kernen zich in die tijd positief ontwikkelt. Daarna bespreken we hoe en met welke kerkgebouwen wij graag verder gaan met Sint Jan de Doper.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
Ik Accepteer