Vormselviering 2021

Op zaterdag 13 februari 2021 ontvangen zes jongeren uit onze parochie het sacrament van het Vormsel. Pastoor Demmers heeft van de bisschop toestemming gekregen om het sacrament aan de vormelingen toe te dienen. De viering is te volgen via een livestream.

Vaak worden de sacramenten van doop, eerste Heilige Communie en Vormsel (initiatiesacramenten) gezien als gezinsaangelegenheden. Op zich is dat begrijpen, omdat het vooral voor de direct betrokkenen een belangrijke levensstap is. Er is echter ook een andere kant bij het toedienen van sacramenten.

Door de initiatiesacramenten wordt iemand stapsgewijs opgenomen in de geloofsgemeenschap. Om die reden is het ook een feest voor de parochie. Wij nodigen u daarom uit om dit feest samen met de vormelingen mee te vieren op zaterdag 13 februari om 19:00 uur. U kunt de livestream volgen via de volgende link: https://youtu.be/J1R4Ti5UiUA .

Pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker

Diaken Stefan Lange