In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan om een beroep te leren. We hebben een goede opleiding nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Wereldwijd volgt 90% van alle kinderen basisonderwijs. Dat is heel veel, want tien jaar geleden was dat nog maar 50%.

Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden geen kans om na de basisschool verder te leren. Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten om jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.

 

Een beroepsopleiding geeft zicht op toekomst voor die mensen. Want wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving.

Al eerder heeft iemand de kans gekregen om het vak van kleermaker te leren. Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn moeder zorgen, maar geeft hij in zijn vrije tijd naailes aan mensen met een beperking. Hij zegt daarover: “Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu wil ik op mijn beurt anderen helpen, zodat ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen”.

Als wij tijdens de Vastenactie een beetje geld opzij leggen kunnen wij samen werken aan een toekomst voor heel veel mensen.

 

Maak uw bijdrage over op bankrekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie den Haag.

Velen hopen dat ze mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan hun toekomst.

 

diaken Gerrit Fennema