Voortaan elke keer als er een dienst is ook collecte voor de “Caritas.”

Met het feest van Pasen achter de rug krijgt de opstanding uit het lijden grote aandacht.

Maar al het lijden in deze wereld is nog niet voorbij; ook niet in de kleine kring van gezinnen of eigen omgeving.

Huiselijke omstandigheden en/of persoonlijk leed kunnen ertoe leiden dat mensen afhankelijk zijn geworden van een extra financieel steuntje.

Caritas wil die reikende hand bieden, mits wij hen daartoe in staat stellen.

Daarom staan achter in de kerk de offerbussen, voor de gewone collecte en voor de caritas.

Dank voor uw bijdrage!

Meer informatie over Caritas kun je vinden op de homepage van deze website via het logo.