In 1983 werd in Alphen een nieuwe (algemene) begraafplaats aangelegd, ’t Steenveld genaamd, sindsdien worden op de oude begraafplaats geen nieuwe overledenen meer begraven.

De grafrechten van de op de parochiebegraafplaats (aan de Molenstraat) begraven parochianen kunnen wel nog steeds verlengd worden.

Wilt u meer weten over deze graven en/of het verlengen van deze grafrechten kunt u contact opnemen met de parochiekerncommissie.

Ook het graf van pastoor Binck (bekend door zijn interesse en activiteiten voor de heemkunde) en dat van zijn opvolger pastoor de Leeuw bevinden zich op deze begraafplaats.

Daarnaast zijn er graven van Alphense oorlogsslachtoffers en bij de gevechten in oktober 1944 gesneuvelde Poolse militairen.

De begraafplaats wordt onderhouden door een vaste groep vrijwilligers.