Impressie eerste Familieviering Sint Jan de Doper

Op 4 oktober is het dierendag. Dit is al zo sinds 1930.

Deze datum is gekozen omdat het de sterfdag is van Sint Franciscus. Hij bekommerde zich om het lot van arme mensen en melaatsen, maar ook van natuur en dieren.

Daarom organiseerde parochie Sint Jan de Doper haar eerste Familieviering.

Een viering voor mensen van 0 tot 100+ in onze kerk in Chaam.

Een viering met allerlei activiteiten voor de hele familie.

Kleurplaten inkleuren, nadenken over de vraag “Wat kan ik doen om de wereld een beetje mooier te maken?”

Kaarsenhulde aan Maria, video over Sint Franciscus bekijken, zegening van knuffels.

En dat alles onder muzikale begeleiding van het Jongerenkoor Baarle Nassau onder leiding van Danny Pals.

Hier kun je kijken naar de impressie die Max van Dijk maakte van deze mooie ochtend.