Diaken G. Fennema was deze ochtend al vroeg op pad om bij enkele bakkers

in onze parochie de Hubertusbroodjes te zegenen.

Een mooie traditie om in ere te houden.

+ Zegening van het Hubertusbrood +

Goede God,

overal zijt Gij aanwezig en wilt Gij ons nabij zijn. Midden onder de mensen wilt Gij wonen.

Wil mede op voorspraak van Sint Hubertus dit brood ze+genen,

opdat allen die er van eten, er welzijn naar lichaam en geest door verkrijgen.

Gij, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.