Op zaterdag 3 april om 20:00 uur vindt de Paaswake plaats. In samenwerking met Paul Kluytmans streamen wij deze viering live vanuit onze parochiekerk te Alphen. U kunt deze volgen door op deze link te klikken: Livestream Paaswake 2021

Tijdens de Paaswake herdenken we dat Jezus is opgestaan.

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen:

  • De lichtritus
  • De dienst van het woord
  • De viering van het doopsel
  • De eucharistieviering.

De kleur bij deze wake is wit, wat staat voor licht en zuiverheid.

De Paaswake is een belangrijke viering. Het is een van de oudste onderdelen van de christelijke Paasviering. Zoals Jezus zijn volgelingen aanspoort wakker te blijven in Gethsemané, zo blijven christenen wakker tijdens de Paasnacht.

Met het aansteken van de paaskaars gedenken wij dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus.

Naast deze lichtritus wordt er bij de dienst van het woord gesproken over de bevrijding van het volk Israel uit Egypte en de bevrijding van de zonden door Christus’ dood en verrijzenis.

De Paasnacht is tevens van oudsher de nacht dat bekeerlingen worden gedoopt. Zo kunnen gelovigen een nieuw leven ‘in Christus’ beginnen.

Na de doopviering volgt tenslotte de plechtige viering van de eucharistie.