De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om met ingang van zaterdag 25 september de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Parochie Sint Jan de Doper voert deze versoepelingen ook per die datum door.

Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 

Lees de volledig tekst