Sint Jan de Doper en vieringen in tijden van corona

Op maandag 5 oktober hebben de kerken van Nederland overleg gehad met de minister. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van berichtgeving over enkele grootschalige kerkdiensten in Staphorst en een sterk stijgend aantal positief geteste mensen.

Uit dit overleg kwam het advies om enkele ingrijpende aanvullende maatregelen te nemen, bij kerkelijke vieringen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die al getroffen waren (vaste looproutes, anderhalve meter afstand, geen samenzang, desinfecteren bij binnenkomst en voor het ter communie gaan, enz).

De impact van deze maatregelen, hoe begrijpelijk ook, is gigantisch. Met name het erg beperkt aantal gelovigen dat wij mogen toestaan doet ons pijn. Ook voor u zal dit een teleurstelling zijn.

Wij willen hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Daarom passen we zoveel mogelijk maatwerk toe bij het toekennen van plaatsen. Dit betekent wel dat we u alleen mogen verwelkomen in onze kerk als u zich vooraf heeft opgegeven.

We snappen dat u moeite heeft met de aanvullende maatregelen. Het valt ons ook zwaar dat wij zo weinig mensen mogen toelaten. Aan de andere kant vinden wij het belangrijk om ons maximaal in te zetten om te helpen de negatieve “coronatrend” om te buigen. Wij vragen daarom uw begrip en uw hulp hierbij.

En daarom blijven we u van harte uitnodigen om bij ons te komen vieren. Vanaf nu kan dat ook via onze website. Daar zullen we de vieringen zondagochtend op plaatsen. Dit zijn opnamen van de Eucharistie die we de avond daarvoor gemaakt hebben.

Op onze website vindt u ook de meest recente informatie over hoe wij in onze parochie omgaan met de vieringen in tijden van corona.

VIERINGEN

Welkom op de vieringen-pagina van Sint Jan de Doper. Zolang de extra maatregelen rondom corona het ons niet toestaan om meer dan 30 parochianen toe te staan tijdens onze vieringen, vindt u hier de viering van de zaterdagavond van het meest recente weekend.

Eucharistieviering 10 oktober 2020 Alphen

Dank dat u deze viering thuis heeft meegevierd. U kunt natuurlijk ook “op afstand” meedoen aan de collecte van de zojuist uitgezonden viering. Indien u dit wenst kunt u een bedrag overmaken op rek nummer:

NL 94 RABO 0102303487 tnv

RK Parochie Sint Jan de Doper