In Ons Weekblad deden we eerder dit jaar een oproep om een bijdrage te doen voor de restauratie
van het Bernardusbeeld op de hoek van de Meerleseweg en de Molenstraat in Ulicoten. Veel mensen
die het dorp een warm hart toedragen hebben aan onze oproep gehoor gegeven! Voldoende om het
werk te kunnen voltooien.
Sinds woensdag 11 oktober staat het splinternieuwe beeld dan ook weer terug op zijn oude plaats bovenop
de houten handpaal die de weg wijst naar de Bernarduskapel aan het eind van de Bosstraat.
Het oorspronkelijke gipscementen beeld van de hand van broeder Jan Boeren is door de kunstenaar
Jaap Hartman volledig gerestaureerd. Het beeld was door de jaren heen flink verweerd. Er ontbrak
inmiddels een hand en ook de karakteristieke staf was verdwenen en vervangen door een rieten
stokje. Na de restauratie is van het beeld een bronzen afgietsel gemaakt. Dit nieuwe beeld staat er
stralend bij!
We zijn heel veel dank verschuldigd aan de vele parochianen, dorpsgenoten en andere gulle gevers
die deze restauratie mogelijk hebben gemaakt. Dankzij de betrokkenheid van al deze donateurs is het
beeld in ere hersteld en blijft voor ons en toekomstige generaties behouden!
Namens parochie Sint-Jan-de-Doper, kern Ulicoten