Restauratie Bernardusbeeld Bosstraat

De meeste Ulicotenaren kennen het Bernardusbeeld op de hoek van de Meerleseweg en de Molenstraat wel. Het beeld staat op een handpaal en wijst ons de weg naar de Bernarduskapel aan het eind van de Bosstraat. Dit beeld is vervaardigd door de welbekende Ulicotense broeder-kunstenaar Jan Boeren en door hem destijds geschonken aan de parochie.

De bedoeling van de kunstenaar was om van het gipscementen beeld een afgietsel te maken in brons. Dat is er nooit van gekomen. Het beeld is door de jaren heen behoorlijk in verval geraakt. Nu is het initiatief ontstaan om alsnog het beeld in brons te laten gieten. Jaap Hartman, de kunstenaar die ook verantwoordelijk is voor de restauratie van het prachtige beeld “de Harende Boer” is bereid gevonden om ook deze klus op zich te nemen.

Voor de restauratie is natuurlijk geld nodig. De parochie Sint-Jan-de-Doper draagt een deel van de kosten, daarnaast worden ook andere instanties hiervoor benaderd. We willen ook de Ulicotense gemeenschap vragen om een bijdrage te doen. Dat kan door een bedrag te storten op de rekening van de Parochiekern Ulicoten NL13RABO0152301267 onder vermelding van ‘donatie Bernardusbeeld’. Elk bedrag is welkom.

Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat dit beeld behouden blijft voor Ulicoten!

Namens parochie Sint-Jan-de-Doper, kern Ulicoten

Peter de Bont