ZANGKOOR SINT-CECILIA Baarle-Nassau

Doelstelling van het koor is het mede verzorgen van de liturgische vieringen in de kerk in samenspraak met de pastoor.

De taak van het koor is ondersteunend, zowel in de weekendvieringen als bij rouw- en trouwdiensten en jubilea.

De kwaliteit van het koor staat op een hoog peil. De koorleden doen hun best om die kwaliteit te handhaven en liefst nog te verhogen.

De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in het patronaat.

 

Contactpersoon: mevr. E. Rijnberg

Bredaseweg 10

Tel. 5078997