WERKGROEP AVONDWAKE

De taak van de werkgroep is het verzorgen van de avondwake op de vooravond van de uitvaart van een parochiaan.

Tijdens deze avondwake in de kerk wordt er – samen met familie, vrienden, buren en kennissen van de overledene – gebeden en gezongen, geluisterd en nagedacht over de zin van leven en dood, vanuit een rooms-katholieke visie. Er wordt aandacht besteed aan het leven van de gestorvene: aan zijn of haar jeugdjaren, aan werk en gezin, aan tijden van vreugde en verdriet en aan mooie herinneringen. Als ze dat wensen, kunnen betrokkenen ook hun inbreng hebben en eventueel daadwerkelijk deelnemen aan de avondwake.

De werkgroep tracht op deze wijze vooral de nabestaanden te steunen en tot troost te zijn en anderen aan te sporen om bij te dragen aan de verlies- en rouwverwerking.

Het spreekt vanzelf dat, voorafgaand aan de avondwakeviering, een nauw contact met de naaste familie gewenst is.

 

Contactpersoon: dhr. B. van Haeren

Tel. 0032-497453493

E-mail bas.van.haeren@skynet.be

 

INFOHOEK

Achter in de kerk bevindt zich een informatiestalletje waarin, afhankelijk van de tijd in het kerkelijk jaar, folders, boekjes en overige informatie wordt gepresenteerd.

 

Contactpersoon: mevr. M. Fennema

Rector v.d. Broekstraat 1A.

 

WERKGROEP DIACONIE

Diaconaal betrokken mensen werken samen met mensen uit de andere parochies, te weten: Alphen, Riel, Chaam, Ulicoten en Gilze. We komen een aantal keren per jaar samen voor een korte vergadering.

We richten ons vooral op inzamelingsacties tijdens de Advent- en Vastenperiode, en rond de Vredesweek. Daarbij gaat het om materiële en geestelijke noden van mensen dichtbij en veraf. In overleg met het Bisdom worden goede doelen gekozen.

Onze doelstelling kunnen we kort en bondig formuleren: ‘dienst aan de samenleving’.

 

Contactpersoon: diaken G. Fennema

Rector van den Broekstr. 1A

5111 VT Baarle-Nassau

Tel. 06-30948209

E-mail gfennema@kpnmail.nl

 

WERKGROEP PAROCHIËLE CARITASINSTELLING

De taak van de Caritasinstelling is van financiële aard: door het werven en beheren van middelen kunnen diensten van de kerk aan de mens en de samenleving mogelijk worden gemaakt.

Daarbij wordt niet alleen gedacht aan de nood dichtbij, maar ook aan de noden veraf. Wij denken aan de ondersteuning van bepaalde personen en groepen in onze parochie en aan ondersteuning van de Bisschoppelijke Adventsactie en de Vastenactie.

Bovendien wil Caritas initiatieven ontwikkelen om te komen tot activiteiten in het kader van Kerk en Samenleving.

Per 1 januari 2017 is de Parochiële Caritas opgegaan in de Interparochiële Caritasinstelling. Een samenwerking tussen de samenwerkende parochies in de regio.

 

Contactpersoon voor Baarle-Nassau: dhr. H. Grummels

Sportlaan 18

Tel. 5076260

E-mail jamn1944@gmail.com

 

PASTORALE WERKGROEP – JANSHOVE

In zorgcentrum Janshove is er een pastorale werkgroep die de volgende taken heeft:

  • Het voorbereiden en houden van vieringen op de maandagen en rond christelijke feestdagen
  • Het voorbereiden en toedienen van de (gemeenschappelijke) ziekenzalving
  • Zorgen voor een goede toerusting (praktisch en inhoudelijk) aan de vrijwilligers
  • Ervoor zorgen dat de geestelijke verzorging wordt ingebed in de dagelijkse zorgverlening
  • Het verzorgen van de avondwake op de vooravond van de uitvaart i.s.m. avondwakegroep van Janshove

 

Contactpersoon: mevr. Karin van Gils – Martens

Boshoven 3

5131 NB Alphen

Tel. 013-5075300

WERKGROEP INTERNE DIENSTEN

De taak van de werkgroep interne diensten bestaat uit allerlei werkzaamheden in en rondom de kerk zoals:

  • Kerstbomen opzetten;
  • Lampen vervangen;
  • Kerkhof onderhouden;
  • Dakgoten van de kerk schoonmaken;
  • En alle andere voorkomende werkzaamheden.

 

Contactpersoon: dhr. W. Gieskens

Nassaulaan 8

Tel. 5077443

 

WERKGROEP ONDERHOUD VAN DE ST. SALVATOR-KAPEL NIJHOVEN

De kapel en de kapeltuin zijn van mei tot en met september geopend van ± 9.00 tot ± 19.30 uur.

De taak van de werkgroep bestaat uit het onderhouden van de tuin rond de kapel op Nijhoven.

 

Contactpersoon: Jan Nooyens

Veldbraak 4

Tel. 5078002

 

Een aantal dames uit de buurt zorgt er voor dat de kapel er altijd netjes uitziet.

Contactpersoon: Mevr. M. Jacobs-Maes

Nijhoven 2

Tel. 5079391

 

WERKGROEP KERKVERSIERING

De eredienst vraagt om een passende entourage.

Binnen ons eenvoudige maar stijlvolle kerkgebouw past een royale bloemversiering. Wekelijks zorgen de medewerk(st)ers van deze werkgroep op toerbeurt voor de bloemen in onze kerk.

 

Contactpersoon: dhr. J. Lückman

Boschovenseweg 54

Tel. 5079993

 

WERKGROEP SCHOONMAAK VAN DE KERK

Een flinke groep actieve dames van Vrouwen van Nu, afdeling Baarle-Nassau, zorgen voor een regelmatige schoonmaakbeurt van het kerkgebouw.

 

Contactpersoon: mevr. Cor Kusters

Tel. 013-5079322