De begraafplaats, naast de kerk in de Nieuwstraat is bestemd voor de inwoners van Baarle-Nassau.

Er zijn 4 mogelijkheden van begraving of bijzetting:

  • Een graf voor één of twee overledenen;
  • Kindergraf voor een kind van ten hoogste twaalf jaar;
  • Eigen ruimte in urnenmuur;
  • Een eigen urnengraf.

Grafrechten worden gevestigd bij een (eerste) begraving of bijzetting voor een periode van 20 jaar door een schriftelijke overeenkomst. Verlenging van grafrechten geschiedt steeds voor een periode van 10 jaar.

Voor het gebruik van onze begraafplaats is het reglement, goedgekeurd door de Bisschop van Breda, dd 26 september 2012, van toepassing.

Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar bij de beheerder van de begraafplaats.

Bij het as-strooiveld in de bidtuin bij de kapel op Nijhoven bevindt zich een gedenkmuur. Op deze muur kan ter nagedachtenis van een overledene, waarvan de as is uitgestrooid, een gedenkplaat worden aangebracht.

Gedenkplaten moeten worden uitgevoerd in zwart graniet en er geldt een vast formaat van 12,4×29,6×2 cm. De leveranciers/steenhouwers in de regio zijn hiervan op de hoogte en zij kunnen u adviseren over de aan te brengen tekst en eventuele tekens.

 

Begraafplaatsadministratie

In deze administratie worden gegevens opgenomen van personen die op onze begraafplaats begraven liggen. Tevens registreren we de gegevens van de rechthebbende ofwel contactpersoon. Deze ontvangt van ons een schrijven in het jaar dat de grafrechten aflopen.

Met het oog hierop wordt de rechthebbende verzocht om in geval van verhuizing het nieuwe adres op te geven. Dit voorkomt onnodig zoeken.

 

Contactpersoon: dhr. J. Lückman

Boschovenseweg 54

Tel. 5079993

E-mail rkbegraafplaatsbaarle@kpnmail.nl

 

Nederlandse oorlogsgraven