Sinds bekend is dat pastoor Demmers ons in september gaat verlaten bereiken ons regelmatig vragen over wie de nieuwe pastoor gaat worden.
Vanuit het bisdom hebben we nu definitief te horen gekregen dat er met het vertrek van pastoor Demmers, op 24 september, geen nieuwe pastoor wordt toegevoegd aan het pastoraal team.
Onze parochie krijgt dus geen eigen pastoor meer. 

Het bisdom is onlangs opgedeeld in 5 zones.
Wij zijn onderdeel van zone Oost.
Tot deze zone behoren:
de Catharinaparochie Oosterhout,
Parochie St. Jan de Doper Alphen,
Elisabethparochie Raamsdonkveer,
Parochie Dongen-Klein Dongen Vaart,
H. Geest parochie Rijen
en de Vijfheiligenparochie Made

Het is de bedoeling dat de priesters uit de zone regelmatig bij ons een eucharistieviering komen verzorgen.
Hoe dat er in de praktijk precies uit gaat zien moet nog besproken worden.
Als we meer weten, hoort u het van ons. 

Bestuur en pastoraal team parochie Sint Jan de Doper