Op de laatste zondag van juni is het weer zover: de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. De christelijke dankstoet trekt als vanouds door de Bergse straten, dit jaar met het thema: ‘Jij doet er toe’. 

Waarom een Maria Ommegang?

De Maria Ommegang zoals die in Bergen op Zoom gehouden wordt, is uniek in Nederland en België. De stoet vindt haar oorsprong in 1943. Toenmalige kapelaan Ooijens beloofde dat wanneer onze stad zwaar oorlogsleed bespaard bleef, Maria de daaropvolgende jaren geëerd werd met een Maria Ommegang. En zo was de eerste dankstoet in 1945 geboren.

‘Jij doet er toe’

De Maria Ommegang heeft ieder jaar een thema, in 2023 is dat ‘Jij doet er toe’. Dit heeft volgens de organisatie betrekking op Maria. “Zij is een voorbeeld voor iedereen”, valt te lezen op de website. “Daarnaast zijn betrokkenen bij de Maria Ommegang en belangstellenden ook mensen die ertoe doen. Betekenis hebben voor anderen is dan ook de leidraad van het thema.”

Vicaris Paul Verbeek had ook een uitnodiging voor Ulicoten.

De vraag was om ook hier aan deel te nemen met het Bernardusbeeld. Bernardus was ook een groot Maria-vereerder.

4 vrijwilligers van Ulicoten hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Ze hadden zich goed voorbereid.