“Geef de liefde door!”

Een missionair project en leskist om parochie, school en samenleving met elkaar te verbinden.

Aan het begin van het schooljaar heeft de Bernarduswerkgroep (parochie Sint Jan de Doper) en de Bernardusschool in Ulicoten opnieuw met succes het project ‘Geef de liefde door’ uitgevoerd. De school ontving van de werkgroep een betekenisvolle schatkist om te gebruiken tijdens de lessen op school. Het project heeft een missionair doel:

kinderen leren de liefde door te geven thuis, op het schoolplein en de samenleving. Hun gids en inspiratiebron is de heilige Bernardus van Clairvaux, de beschermheilige van het dorp.

Op de 3e vrijdag van september start de school met een viering bij de Bernarduskapel.

Zoals een leerkracht zei: ‘Het schooljaar is niet begonnen zonder Bernardus.’ Iedere groep kinderen heeft haar eigen aandeel in de viering. De groepen 1 tot en met 4 zorgen voor de versiering bij het jaarthema. Groep 5 en 6 zorgen voor de gebeden. Groep 7 en 8 spelen het evangelieverhaal en maken het toegankelijk voor de andere kinderen. Alle groepen vormen het koor en zingen en dansen op de liedjes die het project adviseert. Het Bernarduslied behoort tot het DNA van het dorp en vormt de klassieker die uit volle borst wordt meegezongen.

Na de viering wordt het programma van de vrijdag vervolgt in de multi functionele accommodatie (M.F.A.) De Breemerpoort, het gebouw waar de Bernardusschool is gevestigd. In de ontmoetingsruimte gaan de groepen 7 en 8 hard aan het werk om een lunch voor te bereiden en uit te serveren aan de senioren van het dorp.

 

Zij worden hierin begeleid door de leerkracht, de werkgroep, hulpouders en de medewerkers van het gemeenschapshuis. De groepen uit de onderbouw maken de menukaarten, wensen en versieringen voor op tafel. De kers op de taart was dit jaar het optreden van de 76 kinderen van de Bernardusschool die het Bernardusslied voor de senioren zongen. De oudere generatie was blij verrast en trots op hun jonge dorpsgenoten!

Als stimulans voor de toekomst ontving de Bernardusschool dit jaar een bijzonder cadeau. Om de liefde het hele schooljaar hoog op de agenda te houden is een leskist ‘Geef de liefde door: een schatkist vol betekenis’ ontwikkeld door Rosalina Boer – Wirken (parochie Breda – Centrum) en pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker (parochie Sint Jan de Doper). Mevrouw Annie Koks bood een selectie van boeken aan die betrekking hebben op de katholieke traditie en levensbeschouwing, de heilige Bernardus en het universele thema ‘liefde’.

Vanaf nu vormt de leskist een steun in de rug en kan door school zelf worden aangevuld met aanbevolen titels of zelfgekozen boeken. Dit betekenisvolle cadeau werd namens de Bernardusschool dankbaar aanvaard door de directeur John Meeuwissen. Trots liet hij de jongste kinderen de boeken mee uitpakken en deed de toezegging dat de leskist een mooie plek in de lerarenkamer krijgt. Het project ‘Geef de liefde door’ en de betekenisvolle schatkist vormen samen een steun in de rug om de katholieke identiteit van de school anno 2022 vorm te geven.

Als je meer wilt weten over dit project en de leskist of als je wilt weten hoe je hiermee in je parochie aan de slag zou kunnen gaan, neem dan even contact met ons op. Dit kan via:

pastoraalwerkster.vermeulen@sint-jan-de-doper.nl