Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en namens het pastoraal team doe ik u een mededeling over het pastoraal team. Het betreft een nieuwe benoeming voor pastoraal werkster mevrouw Pauline Vermeulen-Dekker.

Met ingang van 1 april 2024  krijgt Pauline Vermeulen een benoeming in het bisdom Den Bosch. Zij wordt door bisschop de Korte benoemd tot pastoraal werkster voor de Odulphus van Brabantparochie in Oirschot. Omwille hiervan heeft Pauline ontslag gevraagd voor haar aanstelling als pastoraal werkster in onze parochie. Bisschop Liesen geeft haar met ingang van 1 april eervol ontslag.

Pauline Vermeulen is bijna 15 jaar pastoraal werkster geweest in onze parochie. Zij werd per 1 juni 2009 door bisschop Van den Hende benoemd tot lid van het pastoraal team voor de toenmalige zes parochies in de regio Alphen-Gilze. In de jaren dat zij werkzaam was binnen onze parochie is Pauline zich steeds meer gaan toeleggen op de pastorale zorg voor jonge gezinnen. Met hen en voor hen heeft zij jonge parochianen kennis laten maken met het geloof, en zo gebouwd aan een vitale, gastvrije en liefdevolle parochie.  Na bijna 15 jaar pastorale arbeid in onze omgeving was Pauline toe aan een nieuwe uitdaging. Zij vond die in het parochiepastoraat in Oirschot en Best, dicht bij haar woonplaats Eindhoven. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben begrip voor die keuze. We vinden het jammer dat we afscheid van haar moeten nemen, maar we doen met veel dankbaarheid voor haar inzet en arbeid in onze parochie. Graag wensen we haar Gods zegen.

Met het afscheid van Pauline Vermeulen ontstaat er een vacature in het pastoraal team. Het parochiebestuur spreekt met het bisdom over de invulling van die vacature en over de wijze waarop het geloofsleven in onze parochie voortgang kan krijgen.

Op zondag  17 maart nemen we afscheid van pastoraal werkster Pauline Vermeulen. We doen dat tijdens en na de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in Alphen. Deze viering begint om  11.00 uur.

Graag nodigen we u uit voor deze afscheidsviering.