Parochie Sint Jan de Doper, Kanselbericht weekend 4 en 5 februari

Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en namens het pastoraal team doe ik u een mededeling over het pastoraal team. Het betreft het emeritaat van pastoor Jos Demmers.

Op 10 oktober 2023 bereikt pastoor Demmers de aow-gerechtigde leeftijd. Pastoor Demmers heeft aan bisschop Liesen gevraagd of hij zijn taak als pastoor van onze parochie dan mag neerleggen.  Pastoor Demmers merkt dat de verantwoordelijkheid van het pastoorschap hem zwaar begint te wegen. Hij wil graag als priester in het bisdom blijven functioneren, maar niet meer in combinatie met de taak van pastoor.

Bisschop Liesen heeft pastoor Demmers geantwoord dat hij begrip heeft voor zijn vraag. Hij zal pastoor Demmers met ingang van 10 oktober 2023 eervol ontslag verlenen als pastoor van onze parochie. Enkele weken voor zijn emeritaat viert pastoor Demmers met ons dat hij veertig jaar priester is. Dat zal het moment zijn dat wij van hem afscheid kunnen nemen. Pastoor Demmers heeft zich voorgenomen om te verhuizen naar Zundert.

Pastoor Demmers heeft zijn vraag ruim op tijd aan de bisschop gesteld. Dat geeft het bisdom, het parochiebestuur en het pastoraal team gelegenheid om goed met elkaar te spreken over de voortgang van de pastorale zorg in onze parochie na het afscheid van pastoor Demmers. Dit overleg wordt in de komende maanden gevoerd. Wanneer de uitkomst daarvan bekend is informeren wij u daar over.

Het afscheid van pastoor Demmers is pas over zeven maanden. Wij komen al heel vroeg met het bericht daarover. We willen daarmee voorkomen dat er vragen of geruchten zouden ontstaan over zijn afscheid en zijn verhuizing.

We realiseren ons goed dat dit bericht voor u plotseling kan komen. Dat was het ook voor de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team. We weten nu al dat we pastoor Demmers, die sinds november 2015 bij ons pastoor is, gaan missen. We hebben in ieder geval ruim tijd om samen met u en met pastoor Jos Demmers zijn priesterfeest en zijn afscheid voor te bereiden