GELOOFSGESPREK

Jezus sprak veel in gelijkenissen en parabels.

Een van de gelijkenissen gaat over vijf wijze en vijf dwaze meisjes (Mt. 25,1-13). Een spannende gelijkenis. Wat vertelt deze gelijkenis ons? Kunnen wij er wat aan hebben voor ons dagelijkse gelovige leven?

Ik denk dat de hele Bijbel ons een spiegel voorhoudt. We kunnen er levenslessen uit halen, we kunnen er zoeken naar hoe God de mens heeft bedoeld.

Wil je als christelijk gelovig mens door het leven gaan dan is de Bijbel onze grootste inspiratiebron. De verhalen zijn niet altijd gemakkelijk. Daarom is het ook zo fijn om er met een groep tijdens het geloofsgesprek bij stil te staan. Samen weten we meer dan ieder voor zich.

U, jij bent weer van harte welkom bij het GELOOFSGESPREK. We ontmoeten elkaar op dinsdag 23 januari om 19.30 uur in het zaaltje naast de R.K. kerk in Chaam.

Van harte welkom!

SHALOM, Marita Fennema (pastoraal werkster)