Devotiekapel Ulicoten

We hebben in Ulicoten het prachtig landelijk gelegen Bernarduskapelletje, maar een devotiekapel in het dorp waar mensen ook binnen kunnen gaan en zitten is zeer gewenst.

De H. Bernarduskerk is eind 2022 gesloten voor de eredienst, en wordt nu door de parochie verhuurd aan het bisdom Breda als depot voor kerkelijke goederen die komen uit andere kerken van het bisdom die ook gesloten zijn of worden.

Het parochiebestuur heeft in haar gebouwenplan staan dat, indien een kerk wordt gesloten, er in die kern een plaats moet blijven van bezinning en geloof.

In de maanden maart en april wordt er gewerkt aan het realiseren van die devotiekapel in een gedeelte van de H. Bernarduskerk in Ulicoten.

De kapel komt rechtsachter in de kerk, de oostzijde, waar de Mariakapel is. Er komt een geheel eigen entree die ontworpen is door architect Bas Backx uit Alphen.

Wij hopen dat velen straks hun weg naar de nieuwe devotiekapel gaan vinden om samen te komen, te bidden of simpelweg een kaarsje op te steken.