Pinksteren, 

28 mei 2023, Breda Voorlees-brief 

De liefde van Christus laat ons geen rust 

Aan alle gelovigen in het bisdom Breda, 

Bij het ziek-zijn met een vooruitzicht dat helemaal niet goed was, heb ik ervaren dat de  confrontatie met de dood alles op zijn kop zet en je laat nadenken over wat nu echt het  belangrijkste is. Daarbij is me opnieuw helder geworden dat, meer nog dan het besef van de  onvermijdelijke dood, de liefde van Christus in staat is alles op zijn juiste plaats te zetten.  Inmiddels is de prognose sterk verbeterd! Er is nu niet alleen meer sprake van behandelen,  maar – ook al is er nog een weg te gaan – er mag voorzichtig gedacht worden aan genezing.  God zij dank, en dank ook aan allen die baden en nog steeds bidden voor genezing. 

Hoe neem je de draad weer op, als het voornaamste vooraan is komen te staan? Terug in de  oude stand? In zekere zin “ja”, want ik mag weer werken en er moet nog steeds veel gebeuren, maar vooral ook “nee”, want ik heb opnieuw ervaren wat het belangrijkste is. Daarom richt ik  deze korte boodschap tot u op dit Pinksterfeest en heb ik ook een meer uitgebreide brief  geschreven. We weten het allemaal, maar het kan niet genoeg gezegd worden: in onze kerk is  het voornaamste niet de organisatie, maar de persoonlijke band met Jezus Christus. Het  ernstig ziek-zijn heeft voor mij sterk bevestigd dat de Liefde van God die we door Jezus  hebben leren kennen, voorop moet staan. “De liefde van Christus laat ons geen rust” (2Kor  5,14), schrijft de apostel Paulus; hij maakt duidelijk dat niets ons kan scheiden van de liefde  van Christus, zelfs de dood niet (Rom 8,35).  

Het is die liefde van Christus die ons allen aanzet om een missionaire kerk te zijn, om de  missie die Hij ons gaf ook ten volle te beleven. Missionair zijn betekent een nieuwe manier van leven en werken, namelijk gericht op de gemeenschap met Christus en de naaste. Dat is meer  dan een beetje bijsturen: het is echt teruggaan naar het meest wezenlijke en niet meer op de  eerste plaats werken aan onderhoud en instandhouding. Ik zie ernaar uit om na een lange  periode van afwezig-zijn door ziekte deze weg weer samen met u te gaan: in gemeenschap als leerlingen van Jezus en open voor wat deze tijd van ons als gelovigen vraagt. 

met u verbonden in de liefde van Christus, 

en een Zalig Pinksteren wensend, 

+Johannes Liesen 

Bisschop van Breda