In verband met deelname aan de bisdomsbedevaart zullen diaken teamleider Stefan Lange en Pauline Vermeulen (pw) afwezig zijn vanaf maandag 23 tot en met zondag 29 oktober.

Tijdens deze week zijn zij niet bereikbaar. In het teamoverleg van 31 oktober worden binnengekomen vragen en verzoeken in behandeling genomen. Hieronder leest u welke pastorale taken doorgang vinden.

Pastorale dienstverlening parochie Sint Jan de Doper

 Week van 23 tot en met 29 oktober

  • Het pastorale noodnummer is bereikbaar voor aanmelding van uitvaarten en aanvragen voor een ziekenzegen. In goed overleg met de nabestaanden wordt gezocht naar een passende oplossing voor een kerkelijke of

niet-kerkelijke afscheidsviering.

  • De vieringen in tehuizen: Janshove; De Hoogt; Sacristie Riel en “De Geerhof”. Eerst aanspreekbare is diaken Fennema.
  • De weekendliturgie. Eerst aanspreekbare is diaken Gerrit Fennema

Heel dringende zaken legt u voor aan diaken Fennema. Hij zal in overleg met de gedelegeerde van de zone pastoor Jochem van Velthoven naar een passende oplossing zoeken.